Zbieramy teksty do nowego numeru
do 10.10.2022

Sesja już za nami, mamy nadzieję, że z sukcesem zdana, więc zachęcamy znów usiąść przed laptopami i… napisać coś do naszego Scribitu, gdyż do 10 października zbieramy teksty do nowego jubileuszowego 30. numeru.

Przypominamy o warunkach:

- Artykuł ma zawierać: tytuł, imię i nazwisko autora, kierunek i rok studiów. W przypadku zdjęć prosimy o przesyłanie ich w formacie JPG/JPEG oddzielnie od tekstu. Obowiązkowo prosimy o podpisanie zdjęć (oraz wskazanie ich źródła, jeśli nie są Waszego autorstwa);
- Czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5;
- Min. ilość 2 strony;
- Tematyka dowolna;
- Przyjmujemy: opowiadania, wiersze, felietony, recenzje, zdjęcia,
- Zastrzegamy sobie prawo do publikacji wybranych artykułów.

Przypominamy także o korzyściach, jakie możesz mieć:

- dodatkowe punkty do stypendium;
- darmowe możliwości spróbowania własnych sił;
- możliwość rozpowszechnienia Twojej twórczości szerzej niż poza FB oraz IG;
- każdy autor otrzyma zaświadczenie, które może być cennym dodatkiem do twojego CV.

Konkurs na projekt okładki dla 30. jubileuszowego numeru

Ogłaszamy konkurs na projekt okładki do jubileuszowego trzydziestego numeru Pisma Studens Scribit.

- Może to być grafika lub zdjęcie - tematyka jest dowolna, najważniejsze to Wasza kreatywność, estetyka oraz jakość projektu.

- Nagroda - publikacja Twojego projektu na okładce nowego numeru Scribitu, który wstępnie planujemy wydać w grudniu b.r. oraz imienny dyplom.

- Zgłoszenia prosimy przesyłać na naszego maila: studens.scribit.up@gmail.com w formacie JPG lub JPEG, w treści prosimy zawrzeć imię i nazwisko autora oraz kierunek i rok studiów.

Zgłoszenia przyjmujemy do 1 września 2022 roku. Zwycięzcę ogłosimy do 1 października 2022 roku.